Darrers Alcaldes de Catí

NOM / POSSESSIÓ / CESSAMENT

Sr. José Sanjuan Prats     12-04-1938     06-09-1939

Sr. Vicente Segarra Moliner     12-10-1939     21-12-1941

Sr. Francisco Sanjuan Puig (1ª v.)     21-12-1941     10-02-1945

Sr. Francisco Puig Escrig     10-02-1945     24-05-1947

Sr. Miguel Adell Segarra     24-05-1947     27-02-1948

Sr. José Manuel Capsir Ortí     27-02-1948     06-07-1950

Sr. Francisco Blasco García     20-04-1950     18-06-1956

Sr. Francisco Sanjuan Puig (2ªv.)     18-06-1956     15-07-1961

Sr. Ramón Querol Puig     15-07-1961     17-08-1971

Sr. Argimiro Roca Roca     17-08-1971     19-04-1979

Sr. Eugenio Puig Puig     19-04-1979     23-05-1983

Sr. Aurelio Beltrán Sancho     23-05-1983     30-06-1987

Sr. Juan Gozalbo Gómez     30-06-1987     15-06-1991

Sr. José Roca García     15-06-1991     16-06-2007

Sr. Manuel Puig Puig     16-06-2007       13-06-2015

Sr. Pablo Roig Ferrando  15-06-2015      --continua---

Alcaldes de Catí

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Catí, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: C/ Mayor, 1, Ajuntament de Catí, 12513, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).