Coneix Catí

Dades generals

 

Ubicació territorial : Catí es troba ubicat en la meitat nordoccidental de la provincia de Castelló dintre de  la comarca de l'Alt Maestrat.

Ubicació geomorfològica: es troba en una zona de muntanya mitjana, en la confluència del Sistema Ibèric amb la cordillera catalana (Serra dels Ports de Beseit)

Altitud: Si bé el nucli urbà es situa a 661msnm, les altures mitjanes es situen entre els 700 i 900 metres. El nucli del Balneari de L'Avellà  es troba a una altura mitjana d'uns 950 metres (entre 920 i 1100 metres). Les quotes màximes es localitzen al voltant de les cimes del Tossal de la Nevera (1286 m) i els Campanarets..

Clima: s'engloba en el clima mediterrani amb clares influències continentals. Les temperatures són suaus a l'estiu i fredes a l'hivern. Els registres mitjans oscilen al voltant dels 15 graus. La suavitat de les temperatures a l'estiu, en especial al balneari, ofereix un atractiu a considerar pels turistes.

Pluviometria:  oscil-la entre 600 i 700 mm. a l'any amb variacions segons l'estació. Les pluges es concentren en la tardor i primavera.

Dies de mercat. : Dimecres (matí) - Carrer País Valencià

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Catí, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: C/ Mayor, 1, Ajuntament de Catí, 12513, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).